Gazeta Agronews Nr.14

po upływie określonego terminu. W Polsce leasing funkcjonuje od 1960 roku, ale dopiero w 2000 roku unormowano prawnie umowę leasingową. W umowie leasingowej mogą występować dwie strony i jest to leasing bezpośredni. Jeżeli uczestnikami umowy są trzy strony mamy do czynienia z leasingiem pośrednim. Ponadto wyróżnia się leasing operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny odnosi się do drogich nieruchomości, które są prawnie własnością leasingodawcy i przez niego są amortyzowane. Natomiast leasingobiorca jest użytkownikiem tych nieruchomości i pobiera pożytki płacąc z tego tytułu czynsz leasingowy. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma prawo pierwokupu środka w ramach sprzedaży poleasingowej. Z kolei leasing finansowy (kapitałowy, inwestycyjny) polega na przekazaniu przedmiotu leasingu leasingobiorcy wraz z prawem aktywowania go i amortyzowania. Za korzystanie z przedmiotu jest tzw. „opłata leasingowa”, która składa się z części kapitałowej, czyli spłaty ratalnej wartości przedmiotu oraz części odsetkowej. Po spłacie ostatniej raty kapitałowej leasingodawca przenosi prawo własności na leasingobiorcę (w sensie prawnym). Rolnicy mają szansę skorzystać z bogatej ofert firm leasingowych specjalizujących się w leasingu sprzętu rolniczego. Dzięki leasingowi można wyposażyć gospodarstwo w niezbędne maszyny, pojazdy i urządzenia. W leasing można wziąć sprzęt fabrycznie nowy, jak i używany. Z leasingiem rolniczym związanych jest minimum formalności. Z reguły firma udzielająca leasingu wymaga jedynie zaświadczenia z gminy o wielkości gospodarstwa oraz potwierdzenia, że gospodarstwo jest ubezpieczone. Dodatkowo może poprosić o zaświadczenie o braku zaległości w opłatach na rzecz KRUS i urzędu gminy. Decyzję o możliwości podpisania umowy leasingowej można otrzymać praktycznie od razu. Jedynie, konieczne jest opłacenie wpłaty własnej, która najczęściej wynosi kilka procent wartości leasingu. Z reguły firmy handlujące sprzętem, maszynami i ciągnikami proponują tę formę finansowania jak i kredytowanie. Firmy starają się pomóc rolnikom w spełnieniu wszystkich wymogów formalnych związanych z kredytem czy leasingiem. Dlatego warto skorzystać z porady fachowców i przyjąć odpowiednią dla swojego gospodarstwa formę finansowania planowanych inwestycji. W wyborze formy finansowania może pomóc przedstawione w tabeli zestawienie porównawcze istoty i cech kredytu komercyjnego. Z leasingiem rolniczym związanych jest minimum formalności. Z reguły firma udzielająca leasingu wymaga jedynie zaświadczenia z gminy o wielkości gospodarstwa oraz potwierdzenia, że gospodarstwo jest ubezpieczone. KRYTERIA KREDYT KOMERCYJNY LEASING Przesłanie Można sfinansować właściwie wszystko od utrzymania bieżącej płynności (np. zapłata za zaległe faktury, wypłata wynagrodzeń) do prowadzenia dużej inwestycji czy realizacji usług. Sfinansować zakup wszystkiego, co określa się mianem ruchomości – samochody, ciągniki, maszyny, a nawet nieruchomości. Dostępność Długie procedury przyznawania kredytu oraz wymóg zabezpieczenia wyższego od wysokości kredytu. Uproszczone procedury, podstawowe dokumenty, rzadziej wymagane zabezpieczenie, raczej weksli. Skutki korzystania Obniżenie zdolności kredytowej. Nie ma wpływu. Koszty Płaci się prowizję bankową oraz raty kredytowe według wcześniej uzgodnionego harmonogramu. Rolnik amortyzuje, czyli rozlicza koszt utraty wartości pojazdu czy urządzenia przez ustalony okres. Oprocentowanie, które można porównać z kosztem kredytu, czynsze leasingowe zwane też ratami o takich samych stopach oprocentowania kapitału. Leasing jest korzystniejszy niż kredyt, gdyż pozwala w dowolnym momencie na zwiększenie kosztów, co wpływa na obniżenie podatku dochodowego. Rozliczanie VAT Opłata VAT w chwili zakupu. Opłata VAT rozłożona w ratach lesingowych. Raty Sztywny harmonogram spłat rat kredytowych. Ustalenie i dopasowanie harmonogramu spłaty opłat leasingowych do przychodów leasingobiorcy np. przy sezonowości. Dodatkowe korzyści Udostępnienie innych linii kredytowych w dowolnym momencie. Mogą zaoferować klientom niższe, hurtowe ceny pojazdów, maszyn oraz polis ubezpieczeniowych. Tabela 1.Istota i cechy kredytu komercyjnego i leasingu 54 EKONOMIA NUMER 14

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=